Privacyverklaring VONKwerkt!
Dit is de privacyverklaring van VONKwerkt!, In dit document vertellen wij je op welke manier wij zorgvuldig met jouw privacy en gegevens omgaan. Heb je nog vragen? Neem dan contact op via welkom@vonkwerkt.nl

Contactgegevens
VONKwerkt!
Koperslagersstraat 70
8601 WP Sneek

www.vonkwerkt.nl
welkom@vonkwerkt.nl
KVK 74045938

Persoonsgegevens die verzameld worden
VONKwerkt! verwerkt je persoonsgegevens om er voor te zorgen dat een opdracht op de juiste manier voltooid kan worden. Denk hierbij aan adres- en contactgegevens. Daarnaast kan het voorkomen dat je zelf persoonsgegevens aanlevert in verband met een opdracht. Wanneer er voor een opdracht gegevens door je worden aangeleverd, worden deze niet verwerkt en bewaard nadat de opdracht is afgerond.

Doeleinde
VONKwerkt! verwerkt je persoonsgegevens met de volgende doeleinden:

  • het leveren van voorstellen / offertes;
  • het leveren van het eindproduct of dienst;
  • contact met je te kunnen opnemen ten behoeve van de door jou verstrekte opdracht;
  • het versturen van offertes en facturen.

Duur van de opslag
VONKwerkt! zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. De persoonsgegevens die nodig zijn voor het opstellen van je factuur worden tot zeven jaar na verstrekking bewaard (wetgeving belastingdienst). Alle overige persoonsgegevens worden na het afronden van de opdracht maximaal één jaar bewaard om, indien nodig opnieuw contact met je op te kunnen nemen. Doeleinden kunnen zijn: het versturen van een nalevering, informeren of alles na wens is en het opsturen van een attentie.

Beveiliging
Om je persoonsgegevens te beschermen worden er passende maatregelen genomen, zodat verlies en misbruik tegengegaan kan worden. Je gegevens worden beveiligd middels een wachtwoord. Daarnaast wordt de website van VONKwerkt! beveiligd middels een SSL certificaat.

Delen met anderen
De persoonsgegevens die VONKwerkt! verwerkt worden niet gedeeld met anderen en zullen uitsluitend versterkt worden aan derden indien dit expliciet nodig is voor de uitvoering van de opdracht of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Recht op inzage
Als betrokkene heb je ten alle tijden het recht op inzage, aanpassen of het verwijderen van persoonsgegevens. Dit verzoek kan ingediend worden via  welkom@vonkwerkt.nl onder vermelding van inzage persoonsgegevens.