SWITCHEN IN DE KETEN

Bij VONK! werken we in verschillende niveaus. Dagbesteding - arbeidsmatige dagbesteding - gesubsidieerde arbeid - arbeid. Hiermee geven we invulling aan de participatieladder en kunnen we simpel switchen in de keten. Van 'dagbesteding naar werk' en van 'werk naar werk'. Om dit goed te doen werkt VONK! samen met partners in de keten zoals JOOOP en Jobz-on.
Switch in de keten